Bölgesel Kalkınma Sürecinde Kalkınma Ajansları.pdf

Bölgesel Kalkınma Sürecinde Kalkınma Ajansları PDF

Mustafa Sakal


1970li yıllar bölge kavramından yerellik kavramına bir dönüşün yaşanmasına neden olmuştur. İktisadi bunalımının etkilediği bakış açısı kalkınma sürecinde ulusun bir alt birimi olarak tanımlanan bölge yerine, kendi olanakları ve potansiyeli ile gelişme çabasını geliştirecek yerelleşme kavramını gündeme getirmiştir.

Değişen ekonomik koşullar altında risklerin firmalar arası bölüştürülmesi ve esnek üretim örgütlenmesi gibi yeni gelişmeler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yoğunlaştığı bazı bölgelerdeki yenilik çabaları yeni coğrafya adıyla yeni bir literatürün oluşmasına neden olmuştur. Yeni coğrafya kavramının mekana yönelik tartışmalar çerçevesinde oluşan esnek üretim rejimleri yeni sanayi bölgelerinin ortaya çıkmasına ve üretimin yeniden örgütlenmesine neden olmuştur.

1970 ekonomik bunalımı dünyada yeniden yapılanma sürecini zorunlu hale getirirken özellikle büyük firmalar başta olmak üzere pek çok firmanın kapanmasına neden olmuştur. Geçmişte çok uluslu firmaların gelmesi ve bu faaliyetlerin yarattığı çoğaltan etkileri ile bölgesel ekonomilerde sağlanan canlanma tersine dönmüş ve özellikle kısıtlı sayıda firmaya dayalı olarak gelişen alanlar büyük bir bunalıma girmişlerdir. Bu durum tek sektörlü ve birkaç büyük firmaya dayanan gelişmelerin sakıncalarını açıkça göstermiştir.

1990lı yıllarla birlikte küreselleşme süreci bölgesel kalkınma sürecinde üretim, bilgi ve diğer olanakları paylaşmaya yönelik ağların önemine dikkat çekmektedir. Bir bölgede yer alan firmalar çeşitli ağlarla bölge içindeki firmalarla ilişkilerini geliştirerek dünya pazarlarına ulaşabilecekleri gibi, ülkenin veya dünyanın herhangi bir bölgesindeki benzer firmalar ile ortaklık yapabilme veya iletişim sağlayabilme imkanına kavuşmaktadır. İlişkilerin boyutu mekandan soyutlanmakta ve ortak çıkar ağırlıklı bir yapı kazanmaktadır. Bölgelerde oluşan sanayi kümeleri de değişen teknoloji ve rekabet koşullarında sürekli olarak değişmek ve koşullara uyum sağlamak zorunda kalmaktadır. Bu teknolojik değişim, yenilik yaratıcılık anlamına gelmektedir. Bölgeler bir yandan kendi yeteneklerinin avantajlarını kullanmakla birlikte, birikimlerini yenilik ve yaratıcılık amacına yönlendirerek sürdürülebilir bir gelişme sağlayabilmektedirler.

Yeni gelişme stratejileri bölgesel ve yerel yönetim yapılarının etkili olduğu, kümelenme, ağlar, yenilikçilik, beşeri sermaye anlayışının sonucu olarak yönetişim, şeffaflık, ölçülebilirlik ve stratejik planlama ve performans yönetimi tekniklerinin etkili olarak kullanıldığı modeller biçiminde gelişmektedir.

Ülkemizde yeni bir süreç olarak gelişen Kalkınma Ajanslarının geçmiş dönem plan uygulamalarından farklı olarak ABne uyum sürecinde etkili olacağı görülmektedir. Bu nedenle yeni gelişen bu kurumların incelenmesi ve Türkiye ekonomik ve mali yapısına yapacağı etkilerin araştırılması büyük önem taşımaktadır. Doç. Dr. Mustafa Sakal tarafından yapılan bu çalışma lisans, yüksek lisans ve doktora yapan araştırmacıların yanında, bu konuya ilgi duyan herkese faydalı olacaktır.
(Tanıtım Bülteninden)Sayfa Sayısı: 200

Baskı Yılı: 2010


Dili: Türkçe
Yayınevi: Altın Nokta Yayınları

Bölgesel kalkınma ajansları, ortak özelliklere sahip ama aynı zamanda ciddi düzeyde mekânsal farklılıkları da olan ve sürekli değişen bir yapıdır.

2.76 MB Dosya boyutu
9789756146668 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.australiabizreviews.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

dönüĢüm anlatılmıĢ, ardından Kalkınma Ajanslarının bölgesel kalkınma sürecinde oynadıkları role değinilerek Türkiye'deki Kalkınma Ajansları incelenmiĢtir.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

İSTKA - İstanbul Kalkınma Ajansı İstanbul’un ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemek ve küresel rekabet gücünü artırmak için çalışan bir kamu kurumudur.

avatar
DOĞAN KARA

eğitim veren kurumlar, kalkınma ajansları, bağımsız danışmanlar, medya, finansal aktörler ve ticaret odaları gibi kurumlarında bulunmasıdır. Türkiye’de bölgesel kalkınma yaklaşımı doğrultusunda kümelenmelerin desteklenmesi yönünde girişilen faaliyetler genel itibariyle Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Bölgenin kalkınması iç dinamiklerin yeterli olmadığı durumlarda dış kaynakları bölgeye çekebilme yetisine sahip ajanslar, bölge halkının gelişim sürecinde de ...

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Bölgesel Kalkınma. Çevre. Dış Ticaret. Eğitim. Ekonomi. ... Değer Zinciri Analizi için Araç Kiti ve Uygulama Kılavuzu çalışması kalkınma ajansları tarafından bölgelerinin stratejik önceliklerine hizmet eden sektörel, tematik ya da ürün grupları bazında yapılacak değer zinciri çalışmalarına yol göstermek amacıyla ...