Kurucu İktidar.pdf

Kurucu İktidar PDF

Osman Can


Yazar, önemli bir tarihsel kırılma olarak gördüğü 2010 anayasa değişiklikle-rinden sonra, yeni Anayasa Mahkemesinin farklı bir Mahkeme olarak çalı-şacağı ve içtihatlarının uluslararası standartları yansıtan özgürlükçü ve de-mokratik bir çizgide seyredeceği ümidindedir. Bu ümide kısmen katılmakla birlikte, kanaatimce Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde demokratik meşruluk ilkesini daha güçlü şekilde yansıtacak değişikliklere gidilmesi ve Anayasa Mahkemesinin anayasa değişikliklerini esas yönünden denetlemesinin daha kesin bir dille yasaklanması yerinde olacaktır. Gerçekten, Venedik Komisyonunun sözü edilen raporunda da belirtildiği gibi, anayasa değişiklik-lerinin yargısal denetimi Avrupa ülkelerinde de son derece istisnai ve tartışmalı bir durumdur. Hele bu denetim, Anayasanın değiştirilemez maddelerine uygunluk açısından bir esas yönünden denetimi de kapsadığı takdirde, Ana-yasa Mahkemesi fiilen asli kurucu organ konumuna yükseltilmiş olur. Çanın eserine özel bir anlam kazandıran bir faktör de, onun, kendi ifadesiyle tarihe tanıklık etmiş olmasıdır. Gerçekten Can, ünlü 2008 kararının verildiği tarihte Anayasa Mahkemesi raportörü olarak hazırladığı raporda Anayasa Mahkemesinin sınırlı şekil eksiklikleri dışında denetim yetkisine sahip olmadığını kuvvetle savunmuş, ancak maalesef Mahkemenin çoğunluğu bu görüşe katılmamıştır. Kitap, bu tarihsel tanıklık perspektifi açısından da ilginç gözlemleri ihtiva etmektedir, Kitabın gerek anayasa hukukçuları, gerek konuya ilgi duyan toplum kesimleri açısından okunması mutlaka gerekli bir eser olduğunda kuşku yoktur.
Prof. Dr. Ergun Özbudun İstanbul Şehir ÜniversitesiSayfa Sayısı: 330

Baskı Yılı: 2013


Dili: Türkçe
Yayınevi: Alfa Yayıncılık

Kurucu iktidar odur. Elbette bugün her şey Sieyes'in tarifine sığacak ölçekte değil. Kavramlar düzeyindeki kaymalar da muhakkak. Ama Sieyes'in vurgusu yabana atılacak gibi değil.

8.63 MB Dosya boyutu
9786051067001 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.australiabizreviews.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

"Kurucu iktidar", anayasayı yapan güçtür ve bu konu anayasa ile doğrudan ilintili olduğu için dünyada ve Türkiye'de hukuk paradigmasının hakim olduğu bir anlayışla incelenmiştir. Bu nedenle "kurucu iktidar" hakkındaki çalışmaların çoğunluğunu kamu hukukçularının eserleri oluşturmaktadır. Tali kurucu iktidar ise, yapılmış olan bir anayasayı yine o anayasanın öngördüğü usûllerle değiştirmektedir. Bu çalışmasında, aslî ve tali kurucu iktidarın hukukî nitelikleri, kimler tarafından kullanıldıkları, sınırları, ortaya çıkış hâlleri ve biçimleri, yani anayasa yapma ve değiştirme usûlleri incelemektedir.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Asli kurucu iktidar yeni bir anayasa yapan iktidar iken, tali kurucu iktidar mevcut anayasayı değiştiren hukuki ve sınırlı bir iktidardır. TBMM bir tali kurucu iktidardır ve Anayasanın 175. maddesine göre 1982 Anayasası’nı değiştirebilmektedir. türev kurucu iktidar da denir. özetle, anayasayı oluşturan irade olan asli kurucu iktidarın koyduğu kurallar çerçevesinde anayasayı değiştirendir. asli kurucu iktidar, anayasada bulunan bazı maddelerin değişmesini zorlaştırmak için değişik koşullar ortaya koymuştur. bunlar şu şekilde sınıflandırılabilir: 1-görüşme ve kabul için oran belirleme: ülkemizden gidecek

avatar
DOĞAN KARA

güçleştirici veto nedir kurucu iktidar nedir I-Asli kurucu iktidar ve tali kurucu iktidar değiştirme yetkisini şekil yönünden sınırlamış olmaktadır.Diğer bir deyimle tali kurucu iktidar ancak bu usül ve.

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Kurulmuş iktidar olan hükümet, yalnızca, kurucu iktidarın yani devletin içinde yer alır. Kısaca kurulmuş iktidar, devletin görevlendirmesiyle iktidara gelir, kurucu iktidar ise devletin kendisidir. I- ASLİ KURUCU İKTİDAR - TALİ KURUCU İKTİDAR. Kurucu İktidar : Bir devletin anayasasını yapma ve değiştirme iktidarına kurucu iktidar denir.

avatar
ÇELİK YILDIRIM

türev kurucu iktidar da denir. özetle, anayasayı oluşturan irade olan asli kurucu iktidarın koyduğu kurallar çerçevesinde anayasayı değiştirendir. asli kurucu iktidar, anayasada bulunan bazı maddelerin değişmesini zorlaştırmak için değişik koşullar ortaya koymuştur. bunlar şu şekilde sınıflandırılabilir: 1-görüşme ve kabul için oran belirleme: ülkemizden gidecek