Sektör Analizleriyle Türkiye Ekonomisi.pdf

Sektör Analizleriyle Türkiye Ekonomisi PDF

Beyhan İncekara

1 Bölüm Teoriler Işığında Eğitim Ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi
Giriş
1. İktisat Teorileri Kapsamında Eğitim
1.1 Merkantilizm İktisat Düşünce
1.2. Klasik İktisat Düşünce
1.3. Neo-Klasik Düşünce
1.4. Keynesyen Düşünce
2. Eğitim Ve Ekonomi İlişkisi Üzerine Tezler. Ekonometri Uygulama Ve Modelleme
4. Sonuç Ve Saptamalar
5. Kaynakça
2. Bölüm Türkiye Ekonomisinde Savunma Sanayi
Giriş
Savunma Sanayi Ve Önemi
Savunma Sanayinin Özellikleri
Savunma Sanayi Kavramı
Savunma Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Savunma Harcamalarının Etkileri
Savunma Sanayisinde Üretim Ve İhracat Kararlarının Verilmesi
Türkiyede Savunma Sanayi
Yerli Savunma Sanayii Verileri
11 Nci Kalkınma Planında Savunma Sanayi
Savunma Sanayi Başkanlığı Stratejik Plan Ve Hedefler
Savunma Sanayinde İhracat Ve İthalat
Savunma Sanayi Ve Kümelenme
Sonuç, Tartışma Ve Öneriler
Kaynakça
3. Bölüm Türkiye Ekonomisinde Tarım Sektörü
1. Giriş
2. Tarımın Genel Yapısı
2.1. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi
2.2. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi
3. Tarımsal Üretim Alanları Ve Üretim Miktarları
4. Tarım Sektöründe İstihdam
5. Tarımın Gsyih İçindeki Payı
6. Tarımsal Teşvikler Ve Destekler
7. Tarımda Ar-Ge Proje Destekleri
İ. Ar - Ge Kanunu
İi. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Verilen Destekler
Tübitak Ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (Ttgv) Destekleri
Sanayi Tezi (Santez) Programı
8. Tarım Sektörünün Yapısal Sorunları
9. Sonuç
Kaynakça
Makale
Kitap
Bildiri
Raporlar – Planlar
İnternet Kaynakları
4. Bölüm Ekonomik Aktivite Olarak Sanayi Sektörü: Türkiye İle Euro Bölgesi Arasında Yakınsama Analizi
1. Giriş
2. Türkiyede Sanayi Sektörü
3. Literatür Özeti
4. Ekonometrik Yöntem
5. Veri Seti Ve Ampirik Bulgular
6. Sonuç
Kaynakça
5. Bölüm Türkiye Ekonomisinde Hizmet Sektörü
1. Giriş
2. Hizmet Sektörünün Yapısal Dönüşümü
Viiiçindekiler 3. Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Hizmet Sektörü Ve Erken Sanayisizleşme Sorunu
4. Türkiyede Ekonomik Büyüme Ve Hizmetler Sektörü Arasındaki İlişki
5. Türkiyede Yapısal İşsizlik Ve Teknolojik İşsizliğin Sektörel Etkilerinin Analizi
6. Yeni Hizmet Modeli Ve Geleceğin Hizmet Sektörü Çalışanı Talebinin Analizi
7. Sonuç
Kaynaklar
6. Bölüm Türkiye Ekonomisinde Dış Ticaret
Giriş
Yöntem
Veri Toplama Araçları
1.Türkiyede 1983-1990 Dönemi
Dış Ticaret Politikası
2.Türkiyede 1991-2000 Dönemi
Dış Ticaret Politikası
3.Türkiyede 2001-2010 Dönemi
Dış Ticaret Politikası
4.Türkiyede 2011-2019 Dönemi
Dış Ticaret Politikası
5.Dünya Ticareti
5.1.Dünya İhracatı
5.2.Dünya İthalatı
Sonuç
Kaynakça
7. Bölüm Cari Açık Ve Dış Borçlanmanın Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri: Ardl Sınır Testi Yaklaşımı
Giriş
1. Finansal Sistem Ve Bankacılık
2. Literatür
3. Metodoloji, Veri Ve Ampirik Sonuçlar
3.1. Birim Kök Testleri
3.1.1. Genişletilmiş Dickey-Fuller (Adf) Birim Kök Testi
3.1.2. Phillips-Perron (Pp) Birim Kök Testi
3.1.3. Zivot-Andrews (Za) Tek Kırılmalı Birim Kök Testi
3.2. Otoregresif Dağıtılmış Gecikmeli -Autoregressive Distributed Lag (Ardl)- Eşbütünleşme Yaklaşımı
3.3.Ekonometrik Analiz
Sonuç Ve Tartışma
Kaynakça
8. Bölüm Türkiye Ekonomisinde Enerji Sektörü
1.Giriş
2. Dünyada Ve Türkiyede Enerji Görünümü
3. Literatür Özeti
4.Veri Seti Ve Yöntem
4.1. Birim Kök Testi
4.2. Eşbütünleşme Testi
4.3. Nedensellik Testi
5. Ampirik Bulgular
6.Sonuç Kaynakça
9. Bölüm Türkiye Ekonomisinde Turizm Stratejileri Etkin Mi? Yakınsama Analizinden Kanıtlar
1.Giriş
2. Literatür Taraması
3. Ekonometrik Yöntem
4. Veri Seti Ve Ampirik Bulgular
5.Sonuç
Kaynakça
10. Bölüm Türkiye Ekonomisinde Otomotiv Sektörü
1. Giriş
2. Otomotiv Endüstrisinin Piyasa Yapısı
3. Dünyada Otomotiv Endüstrisi
4. Türkiyede Otomotiv Endüstrisi
4.1. Türk Otomotiv Endüstrisi Kapsamında Ekonomik Büyüklükler
4.1.1. Üretim
4.1.2. İstihdam
4.1.3. Yatırım
4.1.4. Dış Ticaret
4.1.5. Pazar
5.Sonuç
6.Kaynakça
11. Bölüm Türkiye Ekonomisinde Tekstil Sektörü
Giriş
Türkiyede Tekstil Sektörünün Tarihsel Gelişimi
Türkiyede Tekstil Sektörü
Türkiyenin Dünya Tekstil Sektöründeki Yeri
Sonuç
Kaynakça (Tanıtım Bülteninden)

TÜRKIYE EKONOMISI TOBB 7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda, 59 ayrı sektörün sorun ve çözüm önerileri hükümete sunuldu. Başbakan Yardımcısı Ali, Babacan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile TOBB bünyesindeki sektör meclisleri

7.57 MB Dosya boyutu
9786052586153 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.australiabizreviews.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Türkiye Ekonomisi Burcu Doğan Temmuz 2020 50. 00 TL Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren ekonomik ve sosyal anlamda alınan tüm kararlar ve bu kararların sonuçları, veriler yardımı ile analiz edilerek 500 soruda sizlerle paylaşılmış.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Sektör Analizleriyle Türkiye Ekonomisi Dr. Öğr. Üyesi Beyhan İncekara. Haziran 2020 / 1. Baskı / 212 Syf. Fiyatı: 35. 00 TL. 4 günde kargoya verilir. Toplu ... Ekonomik Aktivite Olarak Sanayi Sektörü: Türkiye İle Euro Bölgesi Arasında Yakınsama Analizi:

avatar
DOĞAN KARA

21 Ara 2020 ... Yine TÜİK verilerine göre, son üç ayda en fazla büyüyen sektör yüzde 41 ile finans sektörü oldu. SAVAŞ EKONOMİSİ. Aselsan, Roketsan, ... olarak ve kendi hakkı altında bir öncelik olarak çevre ve iklim değişikliğini tanımlamaktadır. 1.2 Sosyo-ekonomik analizler (GZFT analizleri). Türkiye, 786 milyar ...

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Türkiye Ekonomisi hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayın. ... reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 63 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir. Yıllık Enflasyon …

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Kuvaterner Sektör . Bir çok ekonomik model, ekonomiyi üç sektöre ayırsa da modern çağda, çağdaşlaşmış ülkeler ekonomi bilimini üçten fazla sektöre ayırır. Kuvaterner sektör, üçüncül sektörle yakından bağlantısı bulunan ve “bilgi ekonomisi” olarak bilinir.