Sufi Diliyle Siyaset.pdf

Sufi Diliyle Siyaset PDF

Necmeddin-i Daye


Bu çalışmanın amaçlarından birisi, şimdiye kadar İslâm siyaset düşüncesi çalışmalarının büyük çoğunluğu tarafından ihmal edilmiş bir disiplin olan tasavvuf ilminin de siyaset düşüncesi açısından önemli ve zengin açılımlara imkân sağlayan değerlendirmeleri havi eserlere sahip olduğunu göstermektir. Tasavvufî eserlerde yer alan siyaset anlayışı, bir yandan ricâlül-ğayb anlayışının bir uzantısı olarak maddî ve manevî dünyada tasarrufta bulunan ve zaman zaman zâhirî halîfe ile aynı kişi olabilen kutub kavramına atıfta bulunurken öte yandan da bu ilmin değer atfettiği bir dizi konunun, yöneten ve yönetilen seviyesindeki bütün insanların tutum ve davranışlarında yer almasına matuf düşünceleri dile getirir.

Elinizdeki çalışma Kübreviyye tarikatına mensup mutasavvıflardan Necmeddîn-i Dâyenin (v. 654/1256) Mirsadül-ibâd adlı eserinin farklı toplum kesimlerinin durumlarının ele alındığı Der beyân-i sülûk-i tavâyif-i muhtelif başlıklı beşinci kısmının İslâm siyaset düşüncesi açısından değerlendirilmeye elverişli olduğuna dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Eserin bu kısmında insanı merkeze taşıyan bir yaklaşımla pâdişâhtan vezire, âlimlerden tüccâr, çiftçi ve zanaatkârlara kadar, birarada yaşayan farklı kesimlere vücut organlarından bir karşılık verilmekte, bu kesimlerin birbirleriyle uyum içinde yaşamalarını sağlayacak birtakım ilkeler belirlenmeye çalışılmaktadır. Selçuklu hâkimiyetindeki topraklarda kaleme alınan bu eser, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin en çok okunan tasavvuf metinleri arasında yer almaktadır.

Bu çalışmada, Necmeddîn-i Dâyenin hayatı ve Mirsadül-ibâd adlı eseri hakkında bilgi verildikten sonra Osmanlı sultanı II. Murâda ithâfen dönemin mutasavvıflarından Kâsım b. Mahmûd Karahisârî (v. 891/1486) tarafından yapılan İrşâdül-mürîd ilel-murâd fî tercemeti Mirsadül-ibâd başlıklı tercümenin beşinci kısmının Latin harfleriyle neşrine yer verilmiştir. Gerek orijinal kitabın gerekse tercüme metnin Türkiye kütüphanelerindeki nüshalarının çokluğu eserin özellikle Osmanlı ilim ve düşünce dünyası tarafından dikkate alındığını göstermektedir. Bu metin, aynı zamanda fetret dönemi sonrası Osmanlı Devletinde siyaset dilinin nasıl teşekkül ettiğine ve takip eden yıllarda nasıl bir seyre sahip olduğuna dair incelemeler için de önemli bir kaynaktır.Sayfa Sayısı: 150

Baskı Yılı: 2010


Dili: Türkçe
Yayınevi: Klasik Yayınlar

22 Şub 2017 ... ... böylelikle gündelik ilişkilerde olduğu kadar siyasî bağlantılarda da, ... tasavvuf algısı; Tasavvuf ilminin ve sufilerin Osmanlı toplumsal ... İstanbul'da gerçekleştirilecek Sempozyum'un dili Türkçe, İngilizce ...

2.47 MB Dosya boyutu
9789758740840 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.australiabizreviews.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

13.01.2021

avatar
KORKMAZ YAVUZ

18 TL. ...ve siyasetin konularını içeren bu disiplinlere ait birikimi ihya etmeyi hedeflerken öte yandan günümüz dünyasına hitap edebilen farklı bir siyaset dili geliştirmeye matuf yayınlara yer vermekte¬dir.

avatar
DOĞAN KARA

Sufi Diliyle Siyaset Necmeddini Daye Klasik Yayınları | 9789758740840 Kategoriler KPSS Kitapları Hakkımızda Yayınevleri Yazarlar Çok Satanlar Kampanyalar Yeni Çıkanlar İletişim ARA

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

27 Eyl 2019 ... ... bugünün diliyle “stratejik işbirliği antlaşması” yapabilmiş çok faydalı bir ... Bence Ruslara böyle bir alternatif plan sunulabilir; Sufî, Şii birliği falan ... Bazen düşünüyorum da acaba Türkiye'de siyaset yabancı... 5 Haz 2011 ... Almanya'da Sufilerin bir tarikat kurması mümkün olmadığı için, yerine ... anlaşılabilecek bir dilde anlatarak Evrensel Sufizm adı verilen akımın temelini attı . ... Bu yolla siyasi nüfuzunu attırmak isteyen ülkeler arası...

avatar
ÇELİK YILDIRIM

14.88 TL. Tasavvufî-siyasî metinlerin Osmanlı siyaset düşüncesi ile siyâsî terminolojisinin teşekkülünde baskın bir öğe olduğu söylenebilir mi? Sûfî Diliyle Siyaset, Kübreviyye tarikatı sûfîlerinden... 20.40 TL. Tasavvufî-siyasî metinlerin Osmanlı siyaset düşüncesi ile siyâsî terminolojisinin teşekkülünde baskın bir öğe olduğu söylenebilir mi? Sûfî Diliyle Siyaset, Kübreviyye tarikatı sûfîlerinden...