Themis-Türkiyenin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri.pdf

Themis-Türkiyenin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri PDF

Reşit Gürbüz

1. Kisim
Türkiye’nin idari yapisi I. Bölüm: türkiye’nin idari yapisina ilişkin temel ilkeler
i. Merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkesi
a. Kavram
b. Merkezden yönetim
c. Yerinden yönetim
ii. Idarenin bütünlüğü ilkesi
a. Genel olarak
b. Hiyerarşi
c. Idari vesayet
d. Hiyerarşi ile idari vesayetin karşilaştirilmasi
iii. Kamu tüzelkişiliği
a. Kavram
b. Kamu tüzel kişiliğini belirlemede kullanılan ölçütler Ikinci bölüm: merkezden yönetim
birinci alt bölüm: merkezi idarenin başkent teşkilati
i. Cumhurbaşkani
a. Cumhurbaşkaninin seçimi
b. Cumhurbaşkaninin görev ve yetkileri
c. Cumhurbaşkaninin sorumsuzluğu
d. Cumhurbaşkanina vekâlet
e. Cumhurbaşkanliği teşkilati
ii. Bakanlar kurulu
a. Bakanlar kurulunun oluşumu
b. Bakanlar kurulunun göreve başlamasi ve güvenoyu
c. Bakanlar kurulunun görevi ve işleyişi
iii. Başbakanlik
a. Genel olarak
b. Başbakan
c. Başbakan yardimcisi
iv. Bakanliklar
a. Genel olarak
b. Bakan
3. Bakanların sorumlulukları
c. Bakanlik teşkilati
v. Türk silahli kuvvetleri
a. Türk silahli kuvvetleri ve genelkurmay başkanliği
b. Yüksek askeri şûra
vi. Merkezdeki yardimci kuruluşlar
a. Genel olarak
b. Millî güvenlik kurulu
c. Daniştay
d. Sayiştay
e. Ekonomik ve sosyal konsey Ikinci alt bölüm: merkezi idarenin taşra teşkilati
i. Kavram
ii. Il genel idaresi
a. Kurulmasi, kaldirilmasi ve adlarinin değiştirilmesi
b. Il idaresinin bölümleri
iii. Ilçe idaresi
a. Kurulmasi, kaldirilmasi ve adlarinin değiştirilmesi
b. Ilçe idaresinin bölümleri
iv. Bölge teşkilati
a. Bölge valiliği
b. Olağanüstü hal bölge valiliği
c. 3046 sayili kanunda öngörülen bölgesel kuruluşlar Üçüncü bölüm: yerinden yönetim
birinci alt bölüm: mahalli idareler
i. Kavram
ii. Il özel idaresi
a. Tanimi ve kuruluşu
b. Il özel idaresinin görev ve sorumluluklari
c. Il özel idaresinin yetkileri ve imtiyazlari
d. Il özel idaresinin organlari
e. Il özel idaresinin organlarinin görevden uzaklaştirilmasi
f. Il özel idaresi teşkilati ve personeli
g. Il özel idaresinin denetimi
h. Il özel idaresi hizmetlerinin aksamasi
i. Il özel idaresinin gelirleri
i. Borçlanma ve iktisadi girişimler
j. Il özel idaresi bütçesi ve kesinhesap
iii. Belediye idaresi
a. Tanimi ve kuruluşu
b. Belediye sinirlari
c. Belde adinin değiştirilmesi
d. Birleşme ve katilma
e. Ayrilma yoluyla belediye kurulmasi
f. Tüzelkişiliğin sona erdirilmesi
g. Belediyenin görev ve sorumluluklari
h. Belediyenin yetkileri ve imtiyazlari
i. Belediyenin organlari
i. Belediye organlarinin görevden uzaklaştirilmasi
j. Belediye teşkilati ve personeli
k. Belediyelerin denetimi
l. Hizmetlerde aksama
m. Belediyenin gelirleri
n. Borçlanma ve iktisadi girişimler
o. Belediye bütçesi ve kesinhesap
ö. Mahalle idaresi
iv. Büyükşehir belediyesi
a. Tanimi, kuruluşu ve sinirlari
b. Görev ve yetkileri
c. Büyükşehir belediyesinin organlari
d. Büyükşehir belediyesi teşkilati ve personeli
e. Büyükşehir belediyesinin gelirleri
f. Büyükşehir belediye bütçesi
g. Şirket kurulmasi
h. Büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyelerin karşilaştirilmasi
v. Köy idaresi
a. Tanimi
b. Kurulmasi ve kaldirilmasi
c. Görev ve yetkileri
d. Köyün organlari
e. Köy personeli
f. Köy bütçesi ve gelirleri
vi. Mahalli idare birliği
a. Genel olarak
b. Kuruluşu
c. Birliğin organlari
d. Köylere hizmet götürme birlikleri
e. Ülke düzeyinde birlik kurulmasi Ikinci alt bölüm: hizmet yerinden yönetim kuruluşlari
i. Genel olarak
ii. Kamu idareleri ile kamu kurumlarinin belli başli farklari
a. Kuruluşlari açisindan
b. Faaliyetleri açisindan
c. Ortaya çikiş zamanlari açisindan
iii. Kamu kurumlarinin ortak özellikleri
a. Kanunla ya da kanunun verdiği yetkiye dayanilarak kurulma
b. Kamu tüzelkişiliğine sahip olma
c. Özerkliğe sahip olma
d. Vesayet denetimine tabi olma
e. Ayri bir malvarliğina ve bütçeye sahip olma
f. Tâbi olduğu hukuki rejim
iv. Kamu kurumlarinin türleri
a. Faaliyet alanlari açisindan
b. Yönetim biçimleri açisindan
v. Faaliyet konulari açisindan kamu kurumlari
a. Idari kamu kurumlari
b. Iktisadi kamu kurumlari
c. Sosyal kamu kurumlari
d. Bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumlari
vi. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlari
a. Genel olarak
b. Özellikleri
vii. Bağimsiz idari otoriteler
a. Genel olarak
b. Bağimsiz idari otoritelerin iki temel özelliği
c. Türkiye’de bağimsiz idari otoriteler
v. Bölgesel kamu kurumlari
a. Güneydoğu anadolu projesi (gap) kalkinma idaresi
b. 642 sayili khk ile oluşturulan bölge kalkinma idareleri
c. Kalkinma ajanslari
d.türkiye’nin idari yapisi sorulari 2. Kisim
kamu görevlileri
birinci bölüm: kamu görevlilerine ilişkin genel esaslar
i. Kamu görevlisi kavrami
ii. 657 sayili kanuna göre kamu görevlisi türleri
a. Memurlar
b. Sözleşmeli personel
c. Işçiler
iii. Memur tanimlamalari ve memurluğun özellikleri
a. Mevzuatimizda memur tanimlari
b. Memurluğun özellikleri
iv. Memurluk mesleği
a. Genel olarak
b. Memurluk mesleğinin ilkeleri Ikinci bölüm: memurluğa giriş,
göreve başlama ve memurlarin ilerlemesi
i. Memurluğa giriş
a. Memurluğa girişe ilişkin temel ilkeler
b. Memurluğa girişte aranan koşullar
c. Memurluk ihtiyacinin saptanmasi ve duyurulmasi
d. Sinav ve memur ihtiyacinin karşilanmasi
e. Sinavlara ilişkin genel yönetmelik
ii. Görev yerine hareket ve işe başlama
iii. Adaylik ve adaylik sonunda asli memurluğa atanma
iv. Istisnai memurluk
v. Memurlarin ilerlemeleri
a. Kademe ilerlemesi
b. Derece yükselmesi
vi. Memur bilgi sistemi ve özlük dosyasi
vii. Memurlarin değerlendirilmesi Üçüncü bölüm: memurlarin tâbi olduğu hukuksal rejim
i. Memurlarin yükümlülükleri ve tâbi olduğu yasaklar
a. Memurlarin yükümlülükleri
b. Memurlarin tâbi olduğu yasaklar
ii. Memurlarin haklari
iii. Memurlarin mali sorumluluğu
a. Yönetilenlere karşi sorumluluğu
b. Idareye karşi sorumluluğu Dördüncü bölüm: memurlarin disiplin rejimi ve
memur yargilamasi
i. Genel olarak disiplin rejimi
ii. Disiplin cezasi ve ceza hukuku
iii. Disiplin hukukunun temel ilkeleri
a. Yasallik ilkesi
b. Ölçülülük ilkesi
c. Savunmasiz ceza olmaz ilkesi
d. Tek eyleme tek ceza (non bis in idem) ilkesi
e. “kuşkudan sanik yararlanir” ilkesi
f. Gizlilik ilkesi
g. Başvuru yollarinin gösterilmesi ilkesi
iv. Disiplin cezalarinin türleri
a. Uyarma
b. Kinama
c. Ayliktan kesme
d. Kademe ilerlemesinin durdurulmasi
e. Memurluktan çikarma
v. Disiplin cezalarina ilişkin 657 sayili kanundaki teknik ilkeler
vi. Disiplin cezasi vermeye yetkili amir ve kurullar
vii. Disiplin soruşturmasinda usul
a. Zamanaşimi
b. Karar süresi
c. Savunma hakki
viii. Disiplin cezalarinin uygulanmasi
ix. Itiraz
x. Disiplin cezalarinin özlük dosyasindan silinmesi
xi. Disiplin cezalarinin idare tarafindan geri alinamamasi
xii. Memurlarin yargilanmasi
a. Genel olarak
b. 4483 sayili kanuna göre memurlarin yargilanmasi usulü Beşinci bölüm: memurluk statüsünde kisinti yapan
durumlar ve memurluğun sona ermesi
i. Memur statüsünde kisinti yapan durumlar
a. Kadro açiği
b. Görevden uzaklaştirma
ii. Memurluğu sona erdiren durumlar
a. Çekilme (=istifa)
b. Çekilmiş (=müstafi) sayilma
c. Çikarilma
d. Koşullarda eksiklik
e. Bağdaşmazlik
f. Ölüm
g. Emeklilik Kamu görevlileri sorulari Yararlanilan kaynaklar (Tanıtım Bülteninden)

Kuram Themis Türkiye'nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri %25 indirimli Kitaptaki konuların ana başlıkları: TÜRKİYE'NİN İDARI YAPISI KISIMTÜRKİYE’NİN İDARİ YA

7.35 MB Dosya boyutu
9786059637534 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.australiabizreviews.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Themis - İnsan Hakları ve Demokratikleşme Türkiye'nin İdari Yapısı Kamu Görevlileri İnsan Hakları ve Demokratikleşmeİnsan Hakları ve İnsan Haklarının Korunmasıİ THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri - KURAM KİTAP - Reşit Gürbüz - 1. Kısım Türkiye’nin İdari

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Themis - İnsan Hakları ve Demokratikleşme Türkiye’nin İdari Yapısı Kamu Görevlileri. İnsan Hakları ve Demokratikleşme İnsan Hakları ve İnsan Haklarının Korunması İnsan Hakları Kavramı İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan 100 TL üzeri kargo bedava! Themis Türkiye'nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri. Share on WhatsApp. ISBN: 978-605-963-753-4, Türkçe, 2018, 316 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı

avatar
DOĞAN KARA

... Reşit Gürbüz, ziyareti dolayısıyla kendisine teşekkür eden Vali Pehlivan'a “ Türkiye'nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri” başlıklı imzalı kitabını hediye etti. 1. Kisim Türkiye'nin idari yapisi. I. Bölüm: türkiye'nin idari yapisina ilişkin temel ilkeler i. Merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkesi a. Kavram b. Merkezden yönetim c. Yerinden yönetim ii.

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

...C. sosyal kamu kurumları D. Bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumları VI. THEMIS İnsan Hakları ve Demokratikleşme Türkiyenin İdari Yapısı Kamu Görevlileri. Türkiye'nin İnternet kitapçısı TDK; satın aldığınız e-Kitap ve e-Makale hariç diğer tüm fiziksel basılı ürünleri kargo teslim tarihinden itibaren 5 gün içerisinde iade edebilirsiniz.

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Reşit Gürbüz. Themis - Türkiye'nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri Kuram Kitap.